Vonyó József: Városok, üzemek, intézmények

Vonyó József: Városok, üzemek, intézmények
zoom Kép nagyítása

Tervek, tapasztalatok, tanulmányok

Könyvészeti adatok
..........................................................................................................................................

ISBN 9789635181894
Megjelenés: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 226 o.
Méret: 165x245 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

Ismertető
..........................................................................................................................................

Az elmúlt évtizedekben százával születtek magyarországi városok és falvak, ipari és mezőgazdasági üzemek, illetve a legkülönbözőbb intézmények (iskolák, egyetemek, kórházak, színházak stb.) történetét feldolgozó könyvek. Ezek túlnyomó többsége az ún. város-, falu-, üzem- vagy intézménybiográfia műfajába sorolható. Szerzőik között sok a lelkes és lelkiismeretes helytörténész, akiket – történész képzettség nélkül – a települése vagy intézménye iránti elkötelezettség inspirált a kutatómunkára. Holott egy város, gyár, TSZ vagy iskola múltjának szakavatott, a közösség számára hasznosítható feltárása sajátos módszertani ismereteket követel. Ezzel kell szembesülnie azoknak is, akik bármilyen előképzettséggel rendelkezve, kutató történészként, történelem szakos szakdolgozóként vagy lokálpatrióta hobbitörténészként a jövőben hasonló munkába kezdenek. S azzal is szembesülniük kell, hogy – a gazdag elméleti szakirodalom mellett – alig van olyan korszerű munka, amely módszertani segítséget nyújthatna számukra praktikus kérdésekben.Kötetünk olyan programokat, tapasztalatokat összegző írásokat, illetve tanulmányokat tartalmaz, amelyek tematikusan sokrétű információkat, tanulságokat közvetítenek az olvasóhoz. Aki kézbe veszi a könyvet, útbaigazítást kap a témakör(ök) szakirodalmában történő tájékozódáshoz, és betekintést nyerhet a város- és üzemtörténeti kutatások szervezésének rejtelmeibe. Abban a reményben adjuk át ezt a kötetet, hogy – mintegy módszertani segédkönyvként – hozzájárul a jelzett hiány pótlásához.Vonyó József (Sellye, 1945) címzetes egyetemi tanár, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága város- és helytörténeti munkabizottságának elnöke, a Pécs története című nagymonográfia előkészítését szolgáló kutatómunka szervezője, a Tanulmányok Pécs történetéből és a Források Pécs történetéből című kiadványok sorozatszerkesztője. Szerkesztésében jelent meg a Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan (Pécs, 2003), illetve a Város a Tenkes alján. Siklós évszázadai (Siklós, 2000) című várostörténeti munka.

Tartalom
..........................................................................................................................................

Előszó helyett. A hely-, város-, üzem- és intézménytörténet-írás néhány kérdéséről 7
   
KUTATÁSSZERVEZÉS. PROGRAMOK, TEMATIKÁK, TAPASZTALATOK 39
   
Pécs története. Egy várostörténeti monográfia elkészítésének alapelvei és munkaprogramja 41
Szempontok a város- illetve községtörténeti monográfiák elkészítését szolgáló alapkutatás megszervezéséhez 58
Egy ellentmondásos kutatási program (rész)története. A Pécs története c. nagymonográfi a megírásának legújabb kísérlete  79
Előszó a Város a Tenkes alján. Siklós évszázadai c. kötethez 115
Városismeret, társadalom, politika 123
Egy középvállalat az államszocializmus korában (Szempontok egy üzemtörténeti monográfi a elkészítésének megszervezéséhez)  131
   
TANULMÁNYOK, CIKKEK  143
   
Politikai ideológia, hatalmi politika és városimázs 1949–1990 (Egy vizsgálati szempont a második világháború utáni várostörténet kutatásában – Pécs és Szeged példáján)  145
Pécs kultúrtörténete dióhéjban 161
A Pécsi Akadémiai Bizottság harminc éve (1969–1999) 172
A Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportjának negyven éve 194
A Magyar Történelmi Társulat regionális és helyi szervezetei 208
A közölt írások eredeti megjelenési helye 224

..........................................................................................................................................

Bolti ár: 3500 Ft
Kedvezményes ár: 2800 Ft
Mennyiség: 
Copyright MAXXmarketing GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése


Részletes keresés