Kupa László: A polícia alkonyától a szociológia hajnaláig

Kupa László: A polícia alkonyától a szociológia hajnaláig
zoom Kép nagyítása

A magyar szociológiai gondolkodás a reformkortól a századfordulóig

Könyvészeti adatok
..........................................................................................................................................
 
ISBN 9786155181856
Megjelenés: 2012
Terjedelem: 558 o.
Méret: 148x210 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

Ismertetés
..........................................................................................................................................

A könyv a hazai szociológia kialakulásának a történetével foglalkozik. Ennek a történetnek a megírása nemcsak azért nem tekinthető egyszerű feladatnak, mert annak részei maguk sem kidolgozottak, hanem azért sem, mert voltaképpen az a kérdés sem egészen tisztázott, hogy ’minek a történetéről’ van szó. A feldolgozás elsősorban két, az egyetemes szociológiatörténetben ismert elméleti pillérre támaszkodik. Egyfelől, a ’francia tudományt’, vagyis a szociológiát nem szaktudományként felfogó, ún. szintetikus szociológiát tekinti a hazai tudományosság számára elméletileg releváns értelmezési keretnek, másfelől pedig a ’francia tudomány’ kritikájaként is megjelenő, a politikatudományhoz/ államtudományhoz képest ’kiegészítő’ funkcióval bíró és a hazai gondolkodást jelentős mértékben befolyásoló német társadalomtant. A hazai szociológiai oktatásban a magyar szociológiatörténet számára is jutott hely az elmúlt félévszázad folyamán. Jelen munka is elsősorban ezt a képzési célt kívánja szolgálni, olyan, az utóbbival kapcsolatos kurzusok területén, melyek oktatása akár több évtizedes múltra tekinthet vissza. Mindazonáltal könyvünk abban az értelemben ’hézagpótlónak’ tekinthető, hogy tudomásunk szerint a magyar szociológia kialakulását, annak 19. századi történetét összegző monográfia még nem készült. Ilyenformán igyekszünk nem megfeledkezni arról a tradicionális kötelezettségünkről sem, hogy ily módon is fejet hajtsunk a nagy elődök munkássága előtt.

Tartalom
..........................................................................................................................................

Előszó 7
   
I. ’Minek a története’? 17
1. A szociológia prehistorikuma 17
2. A francia szociológia kezdetei (A. Comte és A. Tocqueville) 30
3. A ’políciától’ a ’társadalomtanig’ 45
   
II. Az intézményesülés típusai (az ’egyetem’ és az ’akadémia’) 57
1. A ’nemzeti akadémiák’ és a humboldti egyetem modellje 57
2. A reformkori intézményesülés és akadályai 69
3. A hazai tudományos élet az önkényuralmi rendszer éveiben 84
4. A dualizmus korának’ sikertörténete’ 91
   
III. Az egyezményes filozófia (Hetényi János és Szontagh Gusztáv) ’szociológiai érdeklődése’ 111
1. A hazai filozófia néhány fontosabb jellemzője 111
2. A ’nemzeti filozófia gondolata’ az ’egyezményeseknél’ 116
3. A ’nemzeti szociológia’ problémája az ’egyezményesek’ elméletében 126
   
IV. A ’pályaelhagyó’ előfutár: Hunfalvy Pál 147
1. Munkamegosztás és társadalom 148
2. ’Néptudomány’ és ’társodalmi rajz’ 160
3. A német társadalomtani irányzat (L. v. Stein és A. Widmann) bemutatása 174
   
V. Az ’állam társadalmasításának’ problémája Eötvös József elméletében 187
1. Az ’Uralkodó eszmék’ keletkezéstörténetének és külföldi fogadtatásának néhány kérdése 188
2. Tudományelméleti alapvetés 201
3. A ’társadalom államosítása’ 234
4. Az ’állam társadalmasítása’ 256
   
VI. Kautz Gyula ’termékeny tagadása’ 273
1. A megreformált államtudományok és elméleti következményeik 275
2. Az önálló társadalomtan/szociológia tagadása 282
3. Kautz társadalomleírása 285
   
VII. Lubrich Ágost társadalomtani utópiája 307
1. Tudományelméleti-módszertani alapvetés 312
2. Kapitalizmus-kritika 315
3. A szocializmus koncepciója 318
4. Nyilvánosság és közvélemény 333
   
VIII. Concha Győző társadalomtana 341
1. Eszme és tudomány 343
2. A társadalomtan, mint diszciplína 357
3. A Stein-hatás 368
4. Concha társadalomtani nézetei 379
   
IX. A szociológia határán: Beöthy Leó tudományos munkássága 413
1. Szociológia és nemzetgazdaságtan 418
2. Beöthy Comte-portréja 430
3. Beöthy társadalomnéprajzi elmélete 436
   
X. Pulszky Ágost szintetikus szociológiája 465
1. Tudományelmélet 469
2. Társadalomelmélet 475
3. Állam- és jogbölcselet 492
4. Társadalomnéprajzi gondolatok 503
5. Politikaelméleti munkásság 513
   
Felhasznált irodalom 533

..........................................................................................................................................

Bolti ár: 5000 Ft
Kedvezményes ár: 4000 Ft
Mennyiség: 
Copyright MAXXmarketing GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése


Részletes keresés

Kiemelt ajánlatunk