Bálint Ágnes: Télemakhosz bolyongásai. Németh László pszichobiográfiája 1901–1932

Bálint Ágnes: Télemakhosz bolyongásai. Németh László pszichobiográfiája 1901–1932
zoom Kép nagyítása

Könyvészeti adatok
..........................................................................................................................................

ISBN 978 615 5181 76 4
Megjelenés: 2012
Terjedelem: 236 o.
Méret: 148x210 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

Ismertetés
..........................................................................................................................................

Ma az a bölcs, aki hallgat Németh Lászlóról, nem az, aki beszél. Bálint Ágnes mégis arra vállalkozik, hogy új diskurzust indít a huszadik század e megkerülhetetlen személyiségéről. Pszichobiográfiát ír, ami egyesíti a történelem, az irodalomtörténet és a modern pszichológia eszköztárát abból a célból, hogy hiteles rekonstrukciót készítsen hőséről. Úgy véli, hogy az ily módon animált, újra lélekkel felruházott alak „képessé válik arra, hogy magáért beszéljen.”A könyv a családi örökség részletes lélektani elemzéséből kiindulva mutatja be a gyermek Németh László fejlődését, majd a Télemakhosz-sorsú ifjú hosszas bolyongását a serdülőkor útvesztőjében, végül a fiatal író első szárnypróbálgatásait. Részletesen elemzi Németh László gyermekkori fantáziajátékát, a családi tudattalanban rejtőző „fantom” révén átélt ifjúkori neurotikus problémáit, és a Babitscsal vívott szimbolikus ödipális küzdelmeket. A mű a harmincas évek elején saját művészi útjára lépő Németh László bemutatásával zárul. A pszichohistorikus elkötelezettségű szerző vallja, hogy „művész és műve elválaszthatatlanul feltételezik egymást.” A kreativitás genezisét kutatja az életút során, s a művek lélektani értelmezése révén mutat rá az élet és az alkotás egymást kölcsönösen meghatározó voltára. Úgy véli, azáltal, hogy „új perspektívába állítja az írót és alkotásait, egyúttal új válaszok keresésére ösztönzi az irodalomtörténeti kutatást” is. A könyv egyszerre szól az irodalomtudomány és a pszichológia szakmai közönségéhez, és olvasmányos stílusa, világos gondolatvezetése révén a szélesebb, érdeklődő nagyközönséghez.

A szerző magyar-angol szakos középiskolai tanári és pszichológusi diplomával rendelkezik, a PTE Pszichológia Doktori Iskolájában 2005-ben szerzett PhD-fokozatot. Jelenleg a PTE BTK Neveléstudományi Intézetének adjunktusa.

Tartalom
..........................................................................................................................................

Előszó 9
Bevezetés 13
Életrajz, történettudomány és pszichológia 13
A pszichohistória viszonya a pszichoanalízishez és a történettudományhoz  16
A pszichohistória módszerei  18
Németh László pszichobiográfiájának műfaji és módszertani megfontolásai 18
   
Családi örökség I. – Gaál Vilma személyisége 23
Családfa  23
A családi titok  25
A válóper 29
A válás után 31
A „rossz vér” mítosza  33
A házasság  36
Pszichoszexuális éretlenség 38
A fiatal anya  40
   
Családi örökség II. – Németh József személyisége  43
A szilasi gyökerek  43
Németh József diákévei 44
A házasság dilemmája 47
Az érett személyiség kibontakozása  48
Németh József fogságba esik 51
Menekülés a valóság elől 53
A népbiztos-per és a hadifoglyok sorsának összefonódása 56
A hazatérés viszontagságai  57
Itthon  59
   
Gyermekkor 61
A csecsemő világa 61
A frusztráció szavai 63
A vasalódeszka  67
Az „üldözött” én  69
Egy meghatározó ajándék  72
A fantáziajáték tartalma  74
Térkép és család  76
A „vezér” és a „stratéga”  78
A „patrióta” 79
   
A középiskolás évek 83
A látencia beköszönt 83
A „remete” 85
„Neveltetésem megszakad” 86
A látencia prolongálódik  89
Identifikációs törekvések 91
A kreativitás kibontakozása 93
Nagybányai vakáció 95
Az „élet íze” és a „szent undor” 97
Az Ella-szerelem kezdetei  99
A Fazekas utca szelleme  102
„Lírai roham”  104
A kommün  105
Öngyilkossági krízis  107
   
A nyomás évei  111
Egy módszertani megfontolás 111
Az elakadt „növésterv”  112
Az „idegbaj határán” egyensúlyozva  113
A Rózsa utcai kudarc 117
Az inceszt-tabu iszonya 118
A „gondolatolvasó”  121
A pályakorrekció motivációi  124
Az egyetemi évek  127
A költő medikus  132
   
A Télemakhosz-élmény  135
Télemakhosz 135
A csalódás 137
Pénelopé és Odüsszeusz  139
Az „irgalomhoz” vezető út  142
Találkozás a „fantommal”  144
A Télemakhosz-narratívumok 146
A Télemakhosz-novella (1926)  147
Az Emberi színjáték 151
Az Irgalom első változata – Télemakhosz metamorfózisa 153
Magam helyett  156
Az Irgalom – a lojalitáskonfliktus regénye  157
   
A készülődés évei 161
Raszkolnyikov szerepében  161
A szigorló vőlegény 163
„Laboratóriumból gályapad”  166
A házasságkötés dilemmái  169
„Bevonulás az irodalomba” 171
„Vesztegzár alatt”  174
A Horváthné visszhangjai  178
A fogorvos 182
Az iskolaorvos 184
Az „Európai utas”  186
   
Babits vonzásában 189
„Szövetség” születik  189
A Baumgarten-díj  192
A „görög fordulat” 197
Az „Új nemzedék” 199
Török Sophie 202
Görbe tükör 207
A szakítás  210
„Fantomizálás”  213
   
Utószó 219
Felhasznált irodalom  221
Képek jegyzéke  229
Melléklet  231

..........................................................................................................................................

Bolti ár: 2800 Ft
Kedvezményes ár: 2240 Ft
Mennyiség: 
Copyright MAXXmarketing GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése


Részletes keresés